Kosár

Hírlevél adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

– név: Kisznyér és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
– székhely: 1042 Budapest, Árpád út 90-92.
– cégjegyzékszám: Cg. 01-09-361089
– képviselő: Kisznyér Anikó ügyvezető
– weboldal: https://verlon.hu
– ügyfélszolgálat: Telefon: +36 (1) 370 1316; +36 (20) 212 8498 (hétfő – szombat: 10.00 – 19.00
– központi e-mail: info@verlon.hu
– adatvédelemért felelős munkatárs neve: Kisznyér Ádám
– elérhetősége: e-mailen adatvedelem@verlon.hu címen vagy postai úton a fenti székhely címen.
(a továbbiakban: a Társaság)

Az adatkezelés célja, hírlevél tartalma:

Hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele és hírlevél megküldése heti egy rendszerességgel, az alábbi tartalommal:
– a Társaság által a termékei, újdonságai kapcsán készített promóciós, reklám tartalmak szöveges, valamint álló-, és mozgó képi formában,
– tájékoztatás a Társaság által szervezett szakmai- és egyéb rendezvényekről,
– ünnepnapok, leltár miatti nyitva tartás változása,
– katalógusokról szóló információk, különösen, de nem kizárólagosan megjelenéssel, előrendeléssel kapcsolatos információk,
– nyereményjátékok,
– kapcsolattartás.

Hogyan tud a hírlevélre feliratkozni?

A https://verlon.hu főoldalon hírlevél címszó alatt neve és email címe megadásával, valamint a jelen tájékoztató elfogadásával tud feliratkozni, oly módon, hogy a hozzájáruló szöveg mellett elhelyezett négyzetbe pipát helyez. Ezt követően küldünk Önnek egy automatikus e-mailt, hogy kiszűrhessük annak lehetőségét, hogy valaki az Ön adataival visszaélve regisztrál az Ön nevében hírlevél adatbázisunkba. Ha az automatikus e-mailt visszaigazolja, a regisztrálása befejeződött. Ha az automatikus e-mailre 3 munkanapon belül nem kapunk választ, megadott személyes adatait véglegesen töröljük.
Hírlevelünkre kizárólag a honlapunkon iratkozhat fel. Üzleteinkben a hírlevél regisztrációra azért nem biztosítunk lehetőséget, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő szintű adatbiztonságot tudjunk biztosítani, amely az elektronikus regisztrációval érhető el.

Hogyan tud a hírlevélről leiratkozni?

Minden hírlevél végén megtalálható egy ún. leiratkozó gomb, amelynek megnyomásával Ön leiratkozhat hírlevél szolgáltatásunkról, melynek eredményeként az Ön adatait töröljük a hírlevél adatbázisunkból és Ön nem kap több hírlevelet.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen, ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat hírlevelünkre.

Az adatkezelés jogalapja:

– az Ön, mint érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. b) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A kezelt adatok köre:

– az érintett neve,
– e-mail címe.
A fenti adatokról, valamint a hírlevélre történő feliratkozás időpontjáról és a feliratkozáskor használt IP címről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés időtartama:

Amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonásának átvételétől számított 3 munkanapon belül automatikusan és véglegesen töröljük a rendszerből.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, adatfeldolgozók:
A személyes adatokhoz a marketing területtel foglalkozó munkatársaink férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.
Az adatokhoz továbbá az alábbi harmadik személyek férhetnek hozzá adatfeldolgozói minőségben:

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését végző cég:

Linode
székhely: 249 Arch St. Philadelphia, PA 19106, USA
cégjegyzékszám: EU372008859
weboldal: https://www.linode.com/
levelezési cím: https://www.linode.com/support/
Az adatkezelő a hírleveleket a The Rocket Science Group LLC szolgáltatásának igénybevételével küldi ki (hírlevél-küldő adatbázis tárolása és a hírlevél-küldő rendszer működtetése).

cégnév: Mailchimp – The Rocket Science Group LLC
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia, 30308
cégjegyzékszám:
adószám: MOSS No. EU 826 477 914
képviseli: Meghan Farmer Data Protection Officer
e-mail: dpo@mailchimp.com
weboldal: www.mailchimp.com

The Rocket Science Group LLC / Mailchimp részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak. Tehát az adattovábbítás megbízható harmadik országbeli adatfeldolgozó részére történik.

Adatbiztonsági intézkedések:

A megadott személyes adatokat a fenti székhelyünkön található szerverhelyiségben lévő szervereken tároljuk.
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az általános adatkezelési tájékoztatónkban foglalt szervezeti és biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk, amelyeket itt tekinthet meg: https://verlon.hu/adatvedelem/

Az Ön, mint érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Ön bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.
Kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelési engedély visszavonásának jogát a fent körülírt leiratkozás útján gyakorolhatja. Az adathordozhatóság jogának keretében Ön kikérheti adatait. Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérését, igényét
A fenti jogokról és azok gyakorlásáról részletes információt az adatkezelési tájékoztatónkban talál, amelyet itt olvashat el: https://verlon.hu/adatvedelem/

Felvilágosítás, joggyakorlás, panaszkezelés:

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve ha gyakorolni kívánja az Önt megillető fenti jogokat, kérjük, keressen meg minket bátran írásban a fent megadott e-mail címre vagy postai címre írt levél formájában.
Ha bármilyen a hírlevél tartalmával kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérjük a fent megadott ügyfélszolgálati telefonszámon a megadott ügyfélszolgálati időben vagy az info@verlon.hu e-mail címen keressen minket.

Jogorvoslati lehetőségek:

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken:
postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: +36-1-3911400
képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila
weboldal: www.naih.hu
Jelen hírlevél adatkezelési tájékoztató elérhető honlapunkon (https://verlon.hu) a Hírlevél adatkezelési tájékoztató lábléc menüpont alatt.

Budapest, 2020. szeptember 14.