Verlon Cipőbolt Nyereményjáték

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Kisznyér és Társa Kft. (a továbbiakban: Verlon Cipőbolt) által üzemeltetett "Nyerj Waldlaufer cipőt" - nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.


A Nyereményjáték szervezője a Verlon Cipőbolt.

 

 

1) A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Verlon Cipőbolt munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.), valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

 

2) A Játék leírása

 

A Játékosnak vásárolnia kell legalább 1 pár cipőt a Verlon webáruházból (http://verlon.hu/cipobolt) vagy a Verlon Cipőbolt budapesti bemutató üzletében (1042 Budapest. Árpád út 86.) ahhoz, hogy részt vehessen a nyereményjátékon. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. Az internetes webáruházban vásárlók automatikusan részt vesznek a sorsoláson, míg a budapesti bemutató üzletben vásárlóknak regisztrálniuk kell magukat az üzletben a nyereményjátékban való részvételhez. Az ajándék 3 pár cipőt 2019. november 13. (szerda) sorsolják ki.

 

 

3) A Játék időtartama

 

A játék 2019. október 25. és november 10. között tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

 

4) Jelentkezés a Játékra

 

A regisztrációval a Játékos beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, akkor neve és lakóhelye településneve mindenki számára elérhető módon megjelenjen a játékoldalon. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Verlon Cipőbolt marketingtevékenysége céljából történő bármely módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

 

5) Nyeremény

 

Három pár Waldlaufer cipő kerül kisorsolásra. A nyertes szabadon kiválaszthatja nyereményét a Verlon Cipőbolt aktuális kínálatából. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 

 

6) Sorsolás

 

A résztvevő Játékosok között a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Kisznyér és Társa Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.


Sorsolási ideje: 2019. november 13. (szerda)

A sorsolás helyszíne: 1042 Budapest, Árpád út 90-92.

 

 

7) Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket minden esetben a megadott e-mail címen és telefonon egyaránt értesítjük. Az a nyertes, aki 10 munkanapon belül nem jelez vissza a Szervezőnek, annak helyébe pótnyertes lép.

 

 

8) A nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény eljuttatása, a nyertessel egyeztetett módon történik. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Verlon Cipőboltot semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

9) Adatkezelés

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám) a Verlon Cipőbolt, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Verlon Cipőbolt minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és hírlevél küldés céljából. A Verlon Cipőbolt a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

 

10) Felelősség kizárás

 

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, hírlevélre való feliratkozás hiánya, stb.), és az ezzel kapcsolatos értesítési és/vagy átadási késedelemért az Verlon Cipőbolt nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Verlon Cipőboltnak nem áll módjában ellenőrizni.

A Verlon Cipőbolt kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Verlon Cipőbolt nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 

11) Egyéb

 

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről az info@verlon.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik játékban játszott.